Chính sách

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cảm ơn Quý khách hàng đã truy cập vào website được quản lý và vận hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SCD. Chúng tôi cam kết cung cấp đến khách hàng những sản phẩm, dịch vụ về BĐS vượt trội, uy tín và đáng tin cậy. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng, người truy cập.

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang scdgroup.vn bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ liên lạc, số điện thoại …, tên Công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, thông tin người quản lý …. Quý Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Quý Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho scdgroup.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Liên hệ trao đổi thông tin giữa Quý Khách Hàng và scdgroup.vn để hỗ trợ liên tục và xuyên suốt trong quá trình tương tác, giao dịch … Cung cấp những thông tin, dịch vụ tốt nhất đến cho Quý Khách Hàng bao gồm: thông tin dự án, sản phẩm, tiến độ thi công, bản tin định kỳ, các chương trình hoạt động. Cung cấp một số tiện ích khác, các dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng. Liên lạc và giải quyết với Quý Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt. SCD GROUP sử dụng thông tin Quý Khách Hàng với mong phục vụ mọi yêu cầu của Quý Khách hàng tốt nhất, Quý khách hàng vui lòng hỗ trợ thông tin chính xác, đầy đủ nhất và thông báo cho chúng tôi bất cứ sự thay đổi nào trong thông tin cá nhân để chúng tôi liên tục cập nhật và lưu giữ.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Quý Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của scdgroup.vn.

4. NHỮNG CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Quý Khách Hàng trong một số trường hợp sau đây: Chúng tôi nhờ bên thứ ba phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng; Chúng tôi có thể trao đổi với bên thứ ba với mục đích chống gian lận; Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật; Theo yêu cầu pháp lý từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD

Trụ sở chính: 06 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02362 222 522

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Thông tin của Khách hàng trên scdgroup.vn được SCD GROUP cam kết bảo mật tối đa nhất, phù hợp với khả năng quản lý, trình độ công nghệ được trang bị hiện tại. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, SCD GROUP sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

7. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng có quyền gửi thắc mắc, khiếu nại đến chúng tôi qua email: hotro@scdgroup.vn hoặc số điện thoại: 02362 222 522. Khi tiếp nhận chúng tôi có trách nhiệm phản hồi thông tin cho khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD

hotro@scdgroup.vn
0943 243 243
TS: 06 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
CN: 150-152 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Đà Nẵng